Used 1999 Heyligenstaedt CNC Lathe, Model Heynumat 21U/6000, 18" & 20", 28" Swing, 238" B/C, 1800 rpm, 75 hp, Siemens 840D CNC

1999 Heyligenstaedt CNC Lathe, Model Heynumat 21U/6000, 18" & 20", 28" Swing, 238" B/C, 1800 rpm, 75 hp, Siemens 840D CNC

1999 Heyligenstaedt CNC Lathe, Model Heynumat 21U/6000, 18" & 20", 28" Swing, 238" B/C, 3 jaw chu...